راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین مقاله
از مؤلفان گرامی تقاضا می‌شود هنگام ارسال مقاله به نکات زیر توجه نمایند:
  1. متن مقاله به زبان فارسی باشد.
  2. مقاله  بايد علمي، پژوهشي، مستند و داراي نوآوري باشد.
  3. مقاله ارسال شده در نشریه دیگر چاپ نشده یا همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد.
  4. مقاله تحقیقی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد. مقالات مروری (Review Article) از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشی در زمینه مورد بحث، به شرطی پذیرفته می‏شود که منابع متنابهی مستند تحقیق قرار گرفته باشد.
  5. مقالات ترجمه شده پذیرفته نمی شود.
  6. مقالة ارسالي حداقل 5000 کلمه و  حداکثر 8000 کلمه باشد (به فارسی و انگلیسی).
7. مقاله باید مشتمل بر چکیده فارسی و انگلیسی ، کلیدواژه‌ها، مقدمه، بدنه اصلی، نتیجه‏ گیری، فهرست منابع و مآخذ باشد.
8. مشخصات مقاله در یک صفحه جداگانه با عناوین زیر ارائه و فایل آن ارسال شود:
- عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی
- نام  نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی (نام نویسنده مسؤول مقاله با ستاره مشخص شود)
- رشته تخصصی ، رتبه علمی و نام مؤسسه یا محل اشتغال نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی
- نشانی کامل نویسنده مسؤول مقاله  : شامل نشانه پستی، شماره تلفن ثابت و همراه، شماره دورنگار و نشانی پیام نگار (پست الکترونیکی) به فارسی و انگلیسی.
  • چنانچه مخارج مالی تحقیق یا تهیه مقاله توسط مؤسسه‏ای تأمین شده باشد باید نام مؤسسه درج شود.
9. چکیده مقاله شامل حداکثر 200-250 کلمه و کلیدواژه ها حداکثر پنج کلمه باشد.
10. مقاله باید در صفحات کاغذ 4A با قلم B یاقوت نازک فونت 12 (برای متن لاتین با قلم تایمز 11) تحت نرم افزار Wordدر فضای Windows XP حروفچینی شود.
11.نویسندگان محترم از این پس مقالات را به شیوه «درون متنی» تنظیم نمایند. بدین توضیح که بلافاصله پس از نقل مطلب  از منبع استنادی،  در داخل پرانتز مشخصات منبع به صورت ذیل ذکر شود:
- (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شماره صفحه). برای نمونه: (پاد، 1355، ص199).
-در صورتی که یک منبع دارای جلدهای مختلف باشد و در متن مقاله به چند جلد استناد شده باشد، پس از سال انتشار، شماره جلد اضافه شود. برای نمونه: (عیسائی تفرشی، 1395، ج2، ص124).
-در صورتی که مطلب استفاده شده در بیش از یک صفحه باشد ،  نقل مطلب به نحو زیر تنظیم شود :
(پاد، 1355، ص199 - 201).
-در صورت تعدد منابع از یک نویسنده در یک سال، با افزودن شماره منبع مورد نظر در فهرست منابع پس از ذکر سال انتشار، منابع از یکدیگر متمایز گردد. برای مثال: (پاد، 1355 (5)، ص 199) و (پاد، 1355 (6)، ص 183)
12.  معادل انگلیسی واژه با شماره گذاری مستقل برای هر صفحه در پاورقی آورده شود.
13. روش ارجاع به منابع به شرح زیر است:
الف . کتاب :
نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان، عنوان کتاب (ایتالیک و غیر سیاه)، نام مترجم، شماره جلد، (ج 1)، شمار چاپ (چ 3)، محل انتشار، ناشر، سال انتشار.
نحوه درج در فهرست منابع: مثال: [1] سیوطی، عبدالرحمن، الاتقان، فی علوم القرآن. تحقیق ابوالفضل اابراهیم، ج 1، چ 3، تهران، انتشارات، 1363.
ب . نشریه:
نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان،(مخفف) عنوان مقاله داخل گیومه («  »)، نام نشریه  (ایتالیک و غیر سیاه)، دوره، سال انتشار.
14. مشخصات منابع به زبان انگلیسی نیز به همین ترتیب ارائه شود.
15. مقالات برگرفته از رساله/پایان‌نامه دانشجویان با نام استاد راهنما ،مشاوران و دانشجو به صورت توام و با مسؤولیت استاد راهنما منتشر می شود.
16. مقاله‏ها پس از بررسی و تصمیم هیأت تحریریه به وسیله سه تن از  متخصصان به صورت محرمانه داوری می شود.
17. مسؤولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده مسؤول مقاله است.
18. همکاری نویسنده مسؤول مقاله در تمام مراحل الزامی و موجب تسریع کار خواهد بود.
19. فصلنامه حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‏دارد. ( مجله در ويرايش مقالات آزاد است.)
20. پس از چاپ مقاله یک نسخه از مجله به هر یک از نویسندگان مقاله اهدا خواهد شد.
21. اصل مقالات رد یا انصراف داده شده پس از سه ماه از مجموعه بایگانی مجله خارج خواهد شد و دفتر مجله هیچگونه مسؤولیتی در این ارتباط نخواهد داشت. (مقالات رسيده به هيچ وجه عودت داده نمي‌شود )
22. مقالات صرفا از طریق پایگاه اطلاع رسانی مجله به نشانی مندرج در ذیل این راهنما دریافت خواهد شد.
.23 ارتباط با مديريت مجله از طريق نشاني دفتر مجله (تهران، بزرگراه جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده حقوق(ساختمان خوارزمی)، دفتر مجله مدرس حقوق کیفری و جرم شناسی) يا از طریق ایمیل clcm.utm@gmail.com  امكان‌پذير است.