درباره نشریه

فصلنامه «مدرس حقوق کیفری  و جرم شناسی» فصلنامه ای علمی-پژوهشی وابسته به دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس تحت مسئولیت علمی سردبیر و هیات تحریریه است که در راستای گسترش و نقد اندیشه های علمی در این دو حوزه، به تازگی و بر اساس آیین نامه جدید نشریات علمی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موفق به اخذ مجوز انتشار به شماره: ۸۵۶۹۸ در تاریخ:   ۱۳۹۸/۰۶/۲۵  از مراجع قانونی گردیده است. مقالات ارسالی بر اساس اظهار نظر هیات تحریریه برای داوری ارسال خواهد شد و پس از تایید داوران منتشر خواهند گردید.
 
فراخوان 

سخنی با نویسندگان محترم:
با توجه به افزایش هزینه های داوری، آماده سازی و چاپ مقاله ها، دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد
در دو مرحله: ۱) داوری  و     ۲) آماده سازی و چاپ مقاله،  از نویسندگان محترم هزینه دریافت کند.
* مبلغ، زمان و نحوه دریافت هزینه، در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.
سردبیر مجله
۱۳۹۸/۰۹/۲۴
 
اطلاعات تماس با دفتر نشریه
آدرس دفتر تهران، جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان خوارزمی، دانشکده حقوق، طبقه دوم، دفتر نشریه مدرس حقوق کیفری و جرم شناسی
دستیار سردبیر دکتر سید دُرید موسوی مُجاب
مدیر اجرایی الهام مومنی
شماره تلفن ۰۲۱-۸۲۸۸۴۲۵۸
آدرس ایمیل clcm@modares.ac.ir
clcm.utm@gmail.com